Aktualności

Przedłużenie składania ofert i wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr 2/2013

wtorek, Kwiecień 16, 2013

Zapytanie ofertowe nr 2/2013
Instytut Spraw Administracji Publicznej

ul. Tulipanowa 47,
20-827 Lublin
Tel: 81 742-68-53
Email: kontakt@isaplublin.pl

zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę” 
nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:

 
Zadanie 3 – Podstawy prawa

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie - "Rozwiń z nami firmę" - Zadanie 2

piątek, Kwiecień 5, 2013

Zapytanie ofertowe nr 1/2013
Instytut Spraw Administracji Publicznej

zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”
nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:
Zadanie 2 – ABC ekonomii

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie - "Rozwiń z nami firmę" - Zadanie 3

piątek, Kwiecień 5, 2013

Zapytanie ofertowe nr 2/2013
Instytut Spraw Administracji Publicznej

zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”
nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:
Zadanie 3 – Podstawy prawa

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Zagadnienia teorii nauk administracyjnych

poniedziałek, luty 6, 2012

Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej przygotowuje jako współwydawca publikację, obok Międzynarodowego Instytut Nauk Administracyjnych w Brukseli i Polskiej Akademii Nauk, pt. ,,Zagadnienia teorii nauk administracyjnych’’, która ukaże się w 2012 roku w języku francuskim, pod redakcją Janusza Niczyporuka.

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

IV Konferencja Naukowa

środa, Czerwiec 22, 2011

IV Konferencja Naukowa pt.

,, Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako

instrument zwiększenia innowacyjności

gospodarki izrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne”