Aktualności

,,Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich”

poniedziałek, Marzec 9, 2015

Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

 informuje, że od 1 stycznia 2015 r. rozpoczął realizację projektu

,,Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich”

 umowa Nr /IS-2/40/NCBR/2015,

Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

niedziela, Wrzesień 28, 2014

3 października 2013 roku miała miejsce XVI Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 Gościem specjalnym był Pan profesor Leszek Balcerowicz - ekonomista, wicepremier i minister finansów

w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej, były prezes Narodowego Banku Polskiego.

Profesor wygłosił wykład inauguracyjny „Odkrywając wolność”.

W Inauguracji uczestniczył jako Członek Senatu dr hab. Janusz Niczyporuk