Aktualności

Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej

sobota, Sierpień 30, 2014

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Lublinie odbyła się

Konferencja ,,Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej''

 

Konferencja była adresowana do środowisk naukowych, zwłaszcza prawniczych i ekonomicznych, biznesowych oraz administracji publicznej,

by umożliwić ich efektywną współpracę w ramach projektów przygotowywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Badanie ankietowe ,,Współpraca transgraniczna w obszarze kultury jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Ukrainy na obszarze Euroregionu Bug''

wtorek, Czerwiec 24, 2014

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją mikroprojektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w ramach Projektu Parasolowego pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug,

,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

środa, Czerwiec 4, 2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

,,Transgraniczna współpraca kulturalna Lublin-Łuck’’

zorganizowana w ramach mikroprojektu

,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

nr BUG/03/K/14, Projektu Parasolowego ”Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”,

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny