Aktualności

,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

wtorek, Kwiecień 22, 2014

W dniu 11.04.2014 r. w Chełmie Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zorganizowało Spotkanie Inauguracyjne dla Partnerów mikroprojektów w ramach Projektu Parasolowego

pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

poniedziałek, Marzec 31, 2014

Konferencja otwierająca dla projektów z działania 3.2. (projektów parasolowych).

W dniach 13-14 marca 2014 w Rzeszowie odbyła się konferencja otwierająca dla projektów z działania Inicjatywy społeczności lokalnych. Zaproszeni zostali wszyscy partnerzy wiodący sześciu zakontraktowanych projektów parasolowych jak również wszyscy partnerzy biorący udział w 56 mikroprojektach.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie zasad wdrażania projektów i wsparcie beneficjentów w zrozumieniu wymagań Programu.

,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

poniedziałek, Marzec 10, 2014

Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

informuje, że

w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck na Ukrainie

realizują mikroprojekt

,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

nr BUG/03/K/14 w ramach Projektu Parasolowego

  ”Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”,

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2013

poniedziałek, Grudzień 16, 2013

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego (cenowego) nr 1/2013

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

pt. ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’

Nr sprawy: ISAP/PL-BY-UA/1/2013

Nr sprawy: ISAP/PL-BY-UA/1/2013 Zapytanie ofertowe (cenowe) nr 1/2013

środa, Grudzień 11, 2013

Nr sprawy: ISAP/PL-BY-UA/1/2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (CENOWE) NR 1/2013

 

Instytut Spraw Administracji Publicznej

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu