Aktualności

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe nr 9/2013

poniedziałek, Maj 27, 2013

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Zapytania ofertowego nr 9/2013

na realizację zadania pod nazwą:

 

 Wydanie (wydruk) materiałów dydaktycznych:

programów szkoleń, sylabusów i materiałów dydaktycznych na szkolenia:

Zadanie 2 - ABC ekonomii

Zadanie 3 – Podstawy prawa

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Protokół unieważnienia Zapytania ofertowego nr 8/2013

środa, Maj 15, 2013

Protokół unieważnienia

Zapytania ofertowego nr 8/2013

Instytut Spraw Administracji Publicznej

informuje, że w ramach Zapytania ofertowego nr 8/2013 na realizację zadania pod nazwą:

Zadanie 9 – Obsługa programów komputerowych

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Protokół z unieważnienia Zapytania ofertowego nr 3/2013

poniedziałek, Maj 13, 2013

Protokół unieważnienia

Zapytania ofertowego nr 3/2013

na realizację zadania pod nazwą:

 

 Wydanie (wydruk) materiałów dydaktycznych:

programów szkoleń, sylabusów i materiałów dydaktycznych na szkolenia:

Zadanie 2 - ABC ekonomii

Zadanie 3 – Podstawy prawa

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Zapytanie ofertowe nr 9/2013

poniedziałek, Maj 13, 2013

Zapytanie ofertowe nr 9/2013

Instytut Spraw Administracji Publicznej

zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę”
nr  umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:

Wydanie (wydruk) materiałów dydaktycznych:

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny