Aktualności

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe nr 5/2013

piątek, Maj 10, 2013

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty -

Zapytanie ofertowe nr 5/2013

 Zadanie 5 – Techniki i metody zarządzania

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

 
Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe nr 6/2013

piątek, Maj 10, 2013

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty -

Zapytanie ofertowe nr 6/2013

 Zadanie 6 – Budowanie wizerunku firmy

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

 
Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe nr 7/2013

piątek, Maj 10, 2013

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty -

Zapytanie ofertowe nr 7/2013

 Zadanie 7 – Budowanie relacji z dostawcami

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

 
Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie składania ofert i wykonania przedmiotu zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 8/2013

piątek, Maj 10, 2013

PRZEDŁUŻENIE SKŁADANIA OFERT I WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/2013

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2013

Instytut Spraw Administracji Publicznej

ul. Tulipanowa 47,
20-827 Lublin
Tel: 81 742-68-53
Email: kontakt@isaplublin.pl

zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pod tytułem „Rozwiń z nami firmę” 
nr umowy 627/POKL.08.01.01-06-401/12-00 na realizację zadania pod nazwą:

 

Zadanie 9 – Obsługa programów komputerowych

Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty -Zapytanie ofertowe nr 4/2013

piątek, Maj 10, 2013

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty -
Zapytanie ofertowe nr 4/2013
  Zadanie 4 – Techniki i metody sprzedaży i negocjacji

 Opracowanie programów szkolenia, sylabusów i materiałów dydaktycznych

Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny